Dự án đầu tư

Flamingo Crown Bay Thanh Hóa

Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

FLAMINGO Cát Bà

Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

THE LEGEND FLAMINGO ĐẠI LẢI

Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc

FLAMINGO THÁI NGUYÊN

Huyện Đại Từ, Thái Nguyên